stakeholdersPNG1 header 1200 3

stakeholdersMobielGroot

Lukt het om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die internet biedt? Zit je technisch nog in web 1.0, maar what about web 3.0 of 4.0? Is je business model nog steeds up-to-date? De ontwikkelingen gaan snel: aansluiten bij stakeholders, optimaal gebruik maken van de wisdom-of-the-crowd, linked open data, de toepassing van gamification-technieken...

Dankzij onze brede ervaring in vele branches zijn we al jarenlang in staat relevante ontwikkelingen te scheiden van de hypes. Er is "gevoel" voor wat de samenleving beweegt, wat er toe doet, hoe een organisatie haar ankers kan vinden en haar bestaansrecht verduidelijken.

Niet afwachten, maar voorop lopen

Externe ontwikkelingen, invloeden van buiten, betekenen vaak dat de eigen organisatie moet leren omgaan met weerstanden (zowel intern als extern) en flexibiliteit moet ontwikkelen in het opvangen en hanteren van die invloeden. Onze stakeholder-methodiek betekent in essentie dat onze opdrachtgevers leren voorop te lopen en niet langer af te wachten op wat komen gaat. Ze zijn immers op de hoogte van de thema's en wensen van hun stakeholders, hun omgeving zal hen niet snel meer verrassen.

Transitieplan

Als jouw organisatie of verdienmodel aan verandering toe is, beter moet aansluiten bij de eisen van deze tijd, neem dan contact op: na een uitgebreide inventarisatie kan een "transitieplan" een goed uitgangspunt vormen voor verdere maatregelen en gedachtevorming.

Begeleiding en training

Veranderingsprocessen verschillen per opdrachtgever en vragen om verschillende werkvormen voor de begeleiding en interne verankering, bijvoorbeeld:

 • Interviews
 • Deskresearch
 • Enquêtering/onderzoek
 • Coaching (executive en/of teams)
 • Workshops
 • Trainingen

Hierbij worden we bijgestaan door deskundige en integere business partners op gebied van bijvoorbeeld:

 • (interpersoonlijke/team) Communicatie
 • Export
 • Financiële analyse
 • Governance
 • Marktonderzoek
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
 • Medezeggenschap
 • Organisatieontwikkeling

Meer weten? Maak dan even afspraak voor een vrijblijvend gesprek.